Winter Chess

Bases

Campionat de Mallorca Juvenil 2018, sub 20 - sub 18

Bases del Campionat de Mallorca Junevil 2018

Bases

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Valparaiso de Palma (Carrer Francesc Vidal Sureda 23).

SEGON: De l´11 al 14 de gener.

1a ronda: Dia 11 de gener a les 19:00 hores.
2a ronda: Dia 12 de gener a les 19:00 hores.
3a ronda: Dia 13 de gener a les 10:00 hores.
4a ronda: Dia 13 de gener a les 16:30 hores.
5a ronda: Dia 14 de gener a les 10:00 hores.
6a ronda: Dia 14 de gener a les 16:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 14 de gener en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat de Balears.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat de l´obert (masculí o femení) es proclamarà Campió de Mallorca sub-20. La primera classificada es proclamarà Campiona de Mallorca Femenina sub-20. El primer classificat sub-18 (masculí o femení) es proclamarà Campió de Mallorca sub-18. La primera classificada sub-18 es proclamarà Campiona de Mallorca Femenina sub-18. Premis acumulables excepte els trofeus sub-12.

TROFEUS

Campió sub-20
2n classificat sub-20
3r classificat sub-20

Campiona sub-20
Campió sub-18
Campìona sub-18

1r classificat sub-12
2n classificat sub-12
3r classificat sub-12

Les condicions i drets per al respectiu Campionat de Balears es publicarà en una circular abans de l´inici del Campionat.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es podran inscriure aquells jugadors nascuts al 1998 o anys posteriors. La incripció serà 5 € per jugador. Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dimarts 9 de gener a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor i haver pagat la inscripció abans de l´inici del Campionat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Patrocinadores

Federaciķ Balear d`Escacs Hotel Valparaiso Winter Chess